Ceresit Impactum

Široké možnosti použitia systému

Systém Ceresit Ceretherm Impactum je vhodný na použitie na rodinných a bytových domoch, rovnako ako na verejných a komerčných stavbách. Vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti je špeciálne odporúčaný v týchto aplikáciách:

  • rodinné domy: sokle a fasády, ktoré majú byť chránené pred mechanickým poškodením (extrémne poveternostné podmienky či bežné domáce nehody),
  • bytové domy: sokle a fasády v úrovni prvého nadzemného podlažia,
  • verejné a komerčné stavby: sokle a celé fasády,
  • priemyselné objekty: sokle a celé fasády,
  • garáže, vstupy, parkovisko.

Navyše, oproti bežným fasádam, možno v systéme Ceresit Cerethern Impactum použiť aj omietky v intenzívnych a veľmi tmavých odtieňoch (HBW index ≥ 5%).

Izolačné dosky EPS sú neoddeliteľnou súčasťou systému Impactum. Systém bol však testovaný aj s použitím XPS a fenolových izolačných panelov, ktoré sa niekedy odporúčajú na izoláciu soklov. Použitím systému Ceresit Ceretherm Impactum však dosiahneme vysokú mechanickú odolnosť aj s tradičnými doskami EPS.


Varianty systému

Bytový dom

Rodinný dom

Henkel - Kvalita pre profesionálov