Ceresit Impactum

Vplyvy mechanického namáhania

Ďalšie nebezpečenstvo pre tepelnoizolačný systém tvorí riziko mechanického poškodenia napríklad vplyvom nárazu lopty, úderu dverových kľučiek, opierania bicyklov a pod. Všetky tieto javy môžu spôsobiť nevzhľadné praskliny, ktoré sa postupom času rozširujú a zasahujú do samotnej štruktúry systému. Toto poškodenie je časté napríklad v prípade verejných chodníkov, ihrísk, garáží a parkovísk, ale aj v bežných rodinných domoch.


Vplyvy počasia

Kľučka dverí

Poškodenie od dverovej kľučky

Henkel - Kvalita pre profesionálov