Ceresit Impactum

Видове системи и компоненти

Система Ceresit Impactum има три разновидности в зависимост от комбинацията и вида на фибростъклената мрежа, както и броя на слоевете. Вид C се отличава с два слоя фибростъклена мрежа. Единият е с най-високата възможна плътност. Трите разновидности на системата предоставят висока устойчивост на механични повреди (клас I, спрямо ETAG 004). Вид C е с най-високите характеристики за устойчивост на механични повреди (100 J).

  A     B     C    
1.Лепилен разтвор
2.Топлоизолационен материал
3.Армирана шпакловка
4.Фибростъклена мрежа
5.Мазилка

ВИДОВЕ СИСТЕМА IMPACTUM
1Лепилен разтвор
Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal
2Топлоизолационен материал
EPS плоскости CT 315 EPS плоскости CT 315 EPS плоскости CT 315
3Армирана шпакловка
Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100 Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100 Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100
4Фибростъклена мрежа
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m² Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m² Фибростъклена мрежа Ceresit CT 327 330 g/m²
3Армирана шпакловка (втори слой)
- Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100 Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100
4Фибростъклена мрежа (втори слой)
- Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m² Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m²
 Грундираща боя
без грундиране без грундиране без грундиране
5Мазилка
Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 40 J ≥ 60 J ≥ 100 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 30 J ≥ 40 J ≥ 100 J
най-високата устойчивост
Коефициент на светлопоглъщане ≥ 5% ≥ 5% ≥ 5%
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0
ВИДОВЕ CERESIT IMPACTUM - за оптимални резултати се препоръчва мазилка със зърнометрия 1,5 mmпокажискрий
CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77 CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77 CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 10 J ≥ 15 J ≥ 25 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 6 J ≥ 10 J ≥ 15 J ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J
Коефициент на светлопоглъщане > 25% > 25% - > 25% > 25% - > 25% > 25% -
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0 B-s2, d0 B-s2, d0
  A    
1.Лепилен разтвор
2.Топлоизолационен материал
3.Армирана шпакловка
4.Фибростъклена мрежа
5.Мазилка

ВИДОВЕ СИСТЕМА IMPACTUM
1Лепилен разтвор
Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal
2Топлоизолационен материал
EPS плоскости CT 315
3Армирана шпакловка
Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100
4Фибростъклена мрежа
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m²
3Армирана шпакловка (втори слой)
-
4Фибростъклена мрежа (втори слой)
-
 Грундираща боя
без грундиране
5Мазилка
Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 40 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 30 J
Коефициент на светлопоглъщане ≥ 5%
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0
ВИДОВЕ CERESIT IMPACTUM - за оптимални резултати се препоръчва мазилка със зърнометрия 1,5 mmпокажискрий
CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 10 J ≥ 15 J ≥ 25 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 6 J ≥ 10 J ≥ 15 J
Коефициент на светлопоглъщане > 25% > 25% -
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0
  B    
1.Лепилен разтвор
2.Топлоизолационен материал
3.Армирана шпакловка
4.Фибростъклена мрежа
5.Мазилка

ВИДОВЕ СИСТЕМА IMPACTUM
1Лепилен разтвор
Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal
2Топлоизолационен материал
EPS плоскости CT 315
3Армирана шпакловка
Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100
4Фибростъклена мрежа
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m²
3Армирана шпакловка (втори слой)
Ceresit CT 100 One-component dispersion flexible adhesive and reinforcing compound for Expanded Polystyrene
4Фибростъклена мрежа (втори слой)
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m²
 Грундираща боя
без грундиране
5Мазилка
Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 60 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 40 J
Коефициент на светлопоглъщане ≥ 5%
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0
ВИДОВЕ CERESIT IMPACTUM - за оптимални резултати се препоръчва мазилка със зърнометрия 1,5 mmпокажискрий
CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J
Коефициент на светлопоглъщане > 25% > 25% -
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0
  C    
1.Лепилен разтвор
2.Топлоизолационен материал
3.Армирана шпакловка
4.Фибростъклена мрежа
5.Мазилка

ВИДОВЕ СИСТЕМА IMPACTUM
1Лепилен разтвор
Лепилен разтвор Ceresit CT 83 или лепило-шпакловка Thermo Universal
2Топлоизолационен материал
EPS плоскости CT 315
3Армирана шпакловка
Готова за употреба, еластична шпакловка Ceresit CT 100
4Фибростъклена мрежа
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 327 330 g/m²
3Армирана шпакловка (втори слой)
Ceresit CT 100 One-component dispersion flexible adhesive and reinforcing compound for Expanded Polystyrene
4Фибростъклена мрежа (втори слой)
Фибростъклена мрежа Ceresit CT 325 160 g/m²
 Грундираща боя
без грундиране
5Мазилка
Еластомерна мазилка Ceresit CT 79, "зърнеста" структура, 1,5 mm
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 100 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 100 J
най-високата устойчивост
Коефициент на светлопоглъщане ≥ 5%
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0
ВИДОВЕ CERESIT IMPACTUM - за оптимални резултати се препоръчва мазилка със зърнометрия 1,5 mmпокажискрий
CT 60, CT 174 CT 72, CT 74 CT 77
Устойчивост на механични повреди, тествана по стандарт ETAG 004 ≥ 20 J ≥ 30 J ≥ 40 J
Устойчивост на механични повреди, след тестове в климатична камера и по стандарт ETAG 004 ≥ 15 J ≥ 20 J ≥ 30 J
Коефициент на светлопоглъщане > 25% > 25% -
Клас по реакция на огън, спрямо EN 13501-1 B-s2, d0

CT 60: Акрилна мазилка, CT 174: Силикат-силиконова мазилка, CT 72: Силикатна мазилка, CT 74: Силиконова мазилка, CT 77: Мозаична мазилка.
Henkel - Quality for Professionals
© 2018 Хенкел България ЕООД