Ceresit Impactum

Czynniki atmosferyczne

W ostatnich latach coraz bardziej dostrzegalny jest wpływ efektu cieplarnianego na środowisko. Odczuwalne jest to szczególnie w odniesieniu do warunków pogodowych, czego efektem są m.in. pojawiające się zimą i latem ekstremalne temperatury oraz zwiększona intensywność opadów atmosferycznych. W połączeniu ze stale występującym promieniowaniem UV tworzy to wyjątkowo niekorzystne warunki eksploatacyjne wystawiające na próbę systemy ociepleń. Zagrożeniem są gwałtowne opady gradu, które mogą prowadzić do mechanicznych uszkodzeń fasad. Ponadto szerokie amplitudy temperatur w cyklu dzień-noc wywołują znaczne naprężenia termiczne, co może prowadzić do spękań i rys elewacji. Długotrwałe opady w połączeniu z wysokimi temperaturami mogą z kolei prowadzić do przyspieszonego porażenia biologicznego elewacji.


Czynniki mechaniczne

Grad

Wgniecenia po gradobiciu

Henkel - Quality for Professionals
© 2018 Henkel Polska Sp.z o.o.